Darmowa dostawa od 69,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin promocji "Ustrzel sobie rabat"

REGULAMIN PROMOCJI „Ustrzel sobie rabat”


1. Organizatorem promocji pod nazwą „Ustrzel sobie rabat” jest Eurowizja Sp. z o.o., 01-242 Warszawa, Al. Prymasa Tysiąclecia 95/115, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000200962. Numer NIP: 524 24 97 797. Numer REGON: 015724798 (,,Organizator”).
2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.eurowizja.biz (,,Sklep internetowy”).
3. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) dowolnych produktów, oraz zaakceptują niniejszy regulamin wraz z warunkami zakupu poprzez wpisanie kodu promocyjnego.
4. W Promocji można uzyskać rabat w wysokości 10% od ceny detalicznej brutto.
5. Z rabatu w wysokości 10% może skorzystać każdy Uczestnik Promocji, który w okresie trwania Promocji wpisze kod promocyjny: "goool" na stronie https://sklep.eurowizja.biz/code i następnie dokona w Sklepie internetowym zakupu dowolnych produktów, za łączną kwotę powyżej 25zł/brutto.
6. Kod promocyjny dostępny jest na platformie Facebook, na profilu eXc mobile.
7. Uczestnik Promocji może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
8. Promocja obowiązuje od dnia 14.06.2018r. od godz.00.00. do 15.07.2018r. do godz. 23.59.
9. Promocja „Ustrzel sobie rabat” nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
10. W przypadku zwrotu jednego albo kilku (ale nie wszystkich) produktów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji w Sklepie internetowym w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, uznaje się, że Uczestnik Promocji odstępuje od udziału w Promocji w zakresie zwróconych produktów. Jednocześnie uznaje się, że Uczestnik Promocji nie odstępuje od udziału w Promocji w zakresie niezwróconego produktu/ów (objętych jednym paragonem). Wówczas Organizator dokonuje ponownego przeliczenia cen zakupionych produktów i zwraca różnicę, o ile ma ona wartość dodatnią. W razie ujemnej różnicy, Uczestnik Promocji zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę w terminie 7 dni od dnia dokonania zwrotu.
11.Udział w Promocji jest dobrowolny.
12. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt. 3 niniejszego regulaminu.
13. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.sklep.eurowizja.biz
14. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
15. Organizator prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową. Darmowa dostawa przysługuje, jeżeli wartość zakupów (po udzieleniu rabatu) wynosi co najmniej 200,00zł/brutto. Nie ma możliwości odbioru osobistego w siedzibie firmy.
16. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
17. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
18. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14.06.2018r.

 

pixelpixelpixelpixel