Darmowa dostawa od 69,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin promocji - Rabat na Dzień Dziecka

REGULAMIN PROMOCJI „Rabat na Dzień Dziecka”


1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat na Dzień Dziecka” jest Eurowizja Sp. z o.o., 01-242 Warszawa, Al. Prymasa Tysiąclecia 95/115, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000200962. Numer NIP: 524 24 97 797. Numer REGON: 015724798 (,,Organizator”).
2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.eurowizja.biz (,,Sklep internetowy”).
3. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) dowolnych produktów, oraz zaakceptują niniejszy regulamin wraz z warunkami zakupu poprzez wpisanie kodu promocyjnego.
4. W Promocji można uzyskać rabat w wysokości 10% od ceny detalicznej brutto.
5. Z rabatu w wysokości 10% może skorzystać Uczestnik Promocji, który w okresie trwania Promocji wpisze kod promocyjny na stronie https://sklep.eurowizja.biz/code i następnie dokona w Sklepie internetowym zakupu dowolnych produktów, za łączną kwotę powyżej 25zł/brutto.
6. Kod promocyjny dostępny jest na platformie Facebook, na profilu eXc mobile.
7. Uczestnik Promocji może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
8. Promocja obowiązuje od dnia 01.06.2018r. od godz.00.00. do 07.06.2018r. do godz. 23.59.
9. Promocja „Rabat na Dzień Dziecka” nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
10. W przypadku zwrotu jednego albo kilku (ale nie wszystkich) produktów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji w Sklepie internetowym w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, uznaje się, że Uczestnik Promocji odstępuje od udziału w Promocji w zakresie zwróconych produktów. Jednocześnie uznaje się, że Uczestnik Promocji nie odstępuje od udziału w Promocji w zakresie niezwróconego produktu/ów (objętych jednym paragonem). Wówczas Organizator dokonuje ponownego przeliczenia cen zakupionych produktów i zwraca różnicę, o ile ma ona wartość dodatnią. W razie ujemnej różnicy, Uczestnik Promocji zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę w terminie 7 dni od dnia dokonania zwrotu.
11.Udział w Promocji jest dobrowolny.
12. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt. 3 niniejszego regulaminu.
13. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.sklep.eurowizja.biz
14. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
15. Organizator prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową. Darmowa dostawa przysługuje, jeżeli wartość zakupów (po udzieleniu rabatu) wynosi co najmniej 200,00zł/brutto. Nie ma możliwości odbioru osobistego w siedzibie firmy.
16. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
17. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
18. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2018r.

 

pixelpixelpixelpixel