Darmowa dostawa od 69,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.shop.excmobile.eu

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy www.shop.excmobile.eu (zwany dalej ”Sklep internetowy”). Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest eXc mobile Polska Sp. z o. o., z siedzibą w 01-242 Warszawa, przy Al. Prymasa Tysiąclecia 95/115, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000200962. Numer NIP: 524 24 97 797. Numer REGON: 015724798. Kapitał zakładowy: 50.000 PLN(zwany dalej „Administrator”)

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów oraz połączeń z naszym Sklepem internetowym w celu ochrony Państwa danych.:

 • Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Klientów.
 • Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta.
 • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła
 • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 • a)zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,
 • b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z
  • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • c)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 • a)ING Bank Śląski S.A.
 • b)Twisto Polska sp. z o.o.
 • c)Przelewy 24
 • d)PayU

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

PLIKI COOKIES

Sklep internetowy nie przetwarza w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Sklep wykorzystuje pliki cookies. Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Klienta (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Sklep Internetowy może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Klienta. Cookies zbierają również dane statystyczne dotyczące Sklepu Internetowego, takie jak np. odwiedzane strony, dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej, nie zbierając przy tym co do zasady żadnych informacji pozwalających na identyfikację Klienta. Wykorzystywane przez Sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa ze stron naszego sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z serwisu Sklepu internetowego.

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:

 • Cookies niezbędne - służą do prawidłowego działania Sklepu internetowego (logowanie, nawigowanie po Sklepie internetowym oraz dokonywanie zakupów). Bez nich korzystanie ze Sklepu internetowego nie będzie możliwe.
 • Cookies konfiguracji - umożliwiają ustawienie funkcji i usług w serwisie
 • Cookies statystyczne - umożliwiają zbieranie informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z Sklepu internetowego;
 • Cookies funkcjonalne - umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności sklepu internetowego.
 • Cookies reklamowe -umożliwiają dostarczenie spersonalizowanej reklamy.
 • Cookies zewnętrzne – umożliwiają integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Instagram), z których korzystasz, ze sklepem internetowym.

W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki.

RODZAJE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ SKLEP INTERNETOWY

W przypadku procesu rejestracji i dokonywania zakupów Sklep internetowy będzie zbierał od Państwa następujące dane osobowe:

 • 1) nazwisko i imię,
 • 2) adres dostawy,
 • 3) adres poczty elektronicznej,
 • 4)numer telefonu

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Podanie danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody. Jest konieczne wyłącznie do celów realizacji zamówienia czy procesu rejestracji. Nie muszą Państwo podawać wyżej wymienionych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać ze Sklepu internetowego.

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres 5 lat od obowiązku podatkowego.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dane (adres e-mail) będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

MARKETING SKLEPU INTERNETOWEGO

Jeśli wyrazili Państwo zgodę (poprzez zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych. Z newslettera można zrezygnować w każdej chwili, klikając na link zamieszczony na końcu otrzymanej wiadomości. Zgodę można również anulować w dowolnym momencie, po zalogowaniu na stronie sklepu: shop.eXcmobile.eu w zakładce : Twoje Konto>Dane Osobowe lub poprzez zgłoszenie na adres: shop@excmobile.eu

PROFILOWANIE

Możemy dokonywać profilowania, wykorzystując Państwa dane osobowe. Profilowanie to może być dokonywane na podstawie Państwa dotychczasowych działań. Polega ono na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam lub dokonywaniu automatycznej oceny, jakimi usługami mogą być Państwo zainteresowani, i na przedstawieniu dobranej w ten sposób oferty. Częściowo udostępniają nam Państwo te dane bezpośrednio (np. w ramach dokonywanych zakupów), a częściowo pobieramy je automatycznie (np. podczas Państwa wizyty na naszych stronach internetowych).
Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Państwa skutków prawnych lub wpływających w podobnie istotny sposób.
Wymieniony wyżej cel wynika z naszego uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO/GDPR. Mogą jednak Państwo wnieść sprzeciw wobec takich działań.

W naszym sklepie internetowym korzystamy z funkcji remarketingu lub funkcji „podobnych grup docelowych” firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Ta funkcja służy do analizy preferencji użytkownika oraz zainteresowań odwiedzających.
Aby przeprowadzić analizę korzystania ze stron internetowych, która stanowi podstawę do tworzenia reklam opartych na zainteresowaniach użytkownika, Google instaluje pliki cookie. Pliki cookie są wykorzystywane do rejestrowania wizyt na stronie internetowej oraz anonimizowanych danych dotyczących korzystania z witryny. Dane osobowe odwiedzających stronę internetową nie są zapisywane. Jeśli użytkownik odwiedzi następnie inną witrynę w sieci Google Display, zobaczy reklamy, które z dużym prawdopodobieństwem będą dotyczyły wcześniej wyświetlanych grup produktów i informacji.
Dane użytkownika mogą być przekazywane również do USA. Spółka Google uzyskała certyfikat zgodnie z porozumieniem pomiędzy UE a USA w sprawie ochronie danych „Privacy Shield”, w związku z czym jest zobowiązana do przestrzegania europejskich wytycznych w zakresie ochrony danych.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ze względu na uzasadniony interes ukierunkowanego przekazywania reklam poprzez wyświetlanie osobom odwiedzającym stronę internetową oferenta spersonalizowanych reklam, kiedy wchodzą oni na inne strony internetowe w sieci Google Display.

W każdej chwili można wycofać udzieloną zgodę.
Bliższe informacje na temat remarketingu Google i związanej z nim polityki prywatności dostępne są na stronie: https://www.google.com/privacy/ads/

W naszym sklepie internetowym wykorzystujemy program reklamy online „Google AdWords” oraz w jego ramach śledzenie konwersji tzw. conversion tracking (analizę czynności użytkownika). Google Conversion Tracking to usługa analizy oglądalności stron internetowych firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Jeśli użytkownik kliknie w ogłoszenie wyświetlane przez Google, to na jego komputerze instalowany jest plik cookie do śledzenia konwersji. Te pliki cookie to pliki tymczasowe, nie zawierają żadnych danych osobowych i nie służą do identyfikacji osób. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony w naszej witrynie internetowej, a plik cookie nie stracił jeszcze ważności, wówczas Google oraz my jesteśmy w stanie rozpoznać, czy użytkownik kliknął w dane ogłoszenie i nastąpiło przekierowanie do danej strony. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Tym samym pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords.

Informacje, które są pozyskiwane przy użyciu pliku cookie o nazwie „conversion cookie”, służą do sporządzania statystyk konwersji. W ten sposób dowiadujemy się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli w jedno z naszych ogłoszeń i zostali odesłani do strony internetowej opatrzonej tagiem śledzenia konwersji (conversion tracking). Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, które umożliwiłyby nam osobistą identyfikację użytkowników.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ze względu na uzasadniony interes ukierunkowanej reklamy oraz analizy skuteczności i efektywności tej reklamy.

W każdym momencie użytkownik ma prawo wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych, oparte na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Można zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w przeglądarce internetowej użytkownika. Pragniemy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w takim przypadku użytkownik może ewentualnie nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej strony internetowej. Użytkownik nie zostanie wówczas uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.


W naszym sklepie internetowym korzystamy z narzędzia Facebook Pixel spółki Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; „Facebook”). Facebook Pixel przeprowadza „conversion tracking”, dzięki któremu jesteśmy w stanie monitorować procesy naszych działań marketingowych. Poza tym, Facebook Pixel obsługuje funkcję remarketingu „Custom Audiences“. Jej celem jest kierowanie do odwiedzających stronę odpowiednich do ich zainteresowań treści reklam na portalu społecznościowym Faceboook.
Do tego celu na stronie zainstalowano tag remarketingowy spółki Facebook. Za jego pośrednictwem podczas wizyty na stronie uruchamiane jest bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Przekazuje ono serwerowi Facebooka informację, którą z naszych stron Państwo odwiedzili. Facebook przyporządkowuje tę informację do konta użytkownika na Facebooku. Kiedy następnie odwiedzają Państwo portal społecznościowy Facebook, widzą Państwo odpowiadające Państwa zainteresowaniom reklamy. Przetwarzanie danych w ramach conversion tracking jak również funkcji remarketingowej odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uzasadnionych interesów związanych z wymienionymi wyżej celami.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się temu przetwarzaniu Państwa danych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez spółkę Facebook oraz na temat przysługującym Państwu w tym zakresie praw i możliwości ochrony swojej prywatności znajdą Państwo w informacjach na temat ochrony danych spółki Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jako Administrator, możemy przekazywać Twoje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotom, które są upoważnione do otrzymywania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem organów publicznych, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie Twoich danych osobowych w naszymi imieniu, do których należą: biura księgowe, spółki świadczące usługi teleinformatyczne, spółki świadczące usługi telekomunikacyjne, spółki świadczące usługi marketingowe;
 • pracownikom Administratora, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych;

W wyżej wymienionych przypadkach, ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

Przekazywanie danych osobowych do kraju leżącego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym aktualnie nie odbywa się i nie jest również planowane.

INNE STRONY INTERNETOWE/PROFILOWE

eXc mobile Polska prowadzi strony profilowe:

 • na Facebooku: https://www.facebook.com/eXcmobile/
 • Instagramie https://www.instagram.com/excmobile/
 • Kanał Youtube https://www.youtube.com/channel/UCEbGS8_s64Mfxwl7TkLt3Ng

co może wiązać się z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Jeżeli odwiedzasz nasze profile społecznościowe na portalach typu Facebook, Instagram czy YouTube - gromadzone są dane dotyczące Twojej aktywności na tym profilu, w tym polubień, przesyłanych wiadomości, treści komentarzy i postów zamieszczanych na tym profilu. Pamiętaj, że jako użytkownicy portalu społecznościowego i Ty i my jesteśmy związani także polityką prywatności i regulaminami zaakceptowanymi w ramach tego portalu społecznościowego. Dane związane z Twoją aktywnością w ramach prowadzonych przez eXc mobile profili na portalach społecznościowych będą przechowywane, dopóki ich nie usuniesz albo nie zostaną usunięte przez nas albo właściciela danego portalu społecznościowego. Pamiętaj, że jako użytkownik każdego z portali społecznościowych, gdzie mamy swój profil, możesz także zarządzać swoim kontem i zamieszczanymi treściami zgodnie z regulacjami tego portalu społecznościowego.

TWOJE PRAWA W KONTEKŚCIE OCHRONY DANYCH

Informujemy, że przysługuje Państwu możliwość realizacji uprawnień wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych w szczególności prawo dostępu do własnych Danych Osobowych, prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych lub ich usunięcia.

Zmian tych można dokonać po zalogowaniu na stronie Sklepu eXc mobile w zakładce: Twoje Konto > Dane Osobowe. W celu usunięcia konta prosimy o zgłoszenie na adres: iod@excmobile.eu

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki Prywatności. Może to nastąpić m.in. z powodu zmiany obowiązujących przepisów np. w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Klienta; Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

PYTANIA I ZASTRZEŻENIA

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą Państwo kierować do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Pana Łukasza Rozwadowskiego na adres: iod@excmobile.eu

pixelpixelpixelpixel