Darmowa dostawa od 69,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin B2B

REGULAMIN B2B SKLEPU INTERNETOWEGO EXC MOBILE Z 23.06.2017 roku

Sklep internetowy shop.eXcmobile.eu prowadzony jest przez: eXc mobile Polska Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Jaspisowa 4/5, 05-500 Piaseczno, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000200962. Numer NIP: 524 24 97 797. Numer REGON: 015724798. Kapitał zakładowy: 50.000 PLN97 797, REGON: 015724798, KRS: 0000200962, zwaną dalej Sprzedającym

Definicje

Sklep internetowy shop.eXcmobile.eu zwany też Sklep – elektroniczny system sprzedaży oparty na platformie IAI.SHOP, działający w Internecie i przeznaczony dla osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, udostępniony Kupującemu przez Sprzedającego na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie

Regulamin B2B- zbiór zasad określający sposoby i możliwości korzystania ze Sklepu shop.eXcmobile.eu przez Klientów B2B

Klient – osoba dokonująca rejestracji w Sklepie shop.eXcmobile.eu

Kupujący – osoba posiadająca osobowość prawną lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonała rejestracji w Sklepie shop.eXcmobile.eu, i której został przydzielony dostęp do Sklepu (posiada Aktywne Konto)

Użytkownik – Kupujący lub osoba/ firma, której Kupujący przyznał dostęp do swojego Konta w Sklepie shop.eXcmobile.eu

Sprzedający - eXc mobile Polska Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Jaspisowa 4/5, 05-500 Piaseczno, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000200962. Numer NIP: 524 24 97 797. Numer REGON: 015724798. Kapitał zakładowy: 50.000 PLN97 797, REGON: 015724798, KRS: 0000200962

Konto – dostęp do Sklepu shop.eXcmobile.eu

Aktywne Konto – dostęp do Sklepu shop.eXcmobile.eu umożliwiający składanie zamówień

Założenie konta

1. Sklep internetowy shop.eXcmobile.eu przeznaczony jest dla osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

2. Po rejestracji, do której wymagane jest wypełnienie odpowiedniego formularza – Zarejestruj się, Klient zostanie poproszony o dosłanie dokumentów rejestracyjnych: NIP, REGON, KRS lub Wpisu do działalności.

3. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów Administrator dokona aktywacji Konta o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przy rejestracji konta.

4. Administrator może odmówić aktywacji Konta bez podania przyczyn takiej odmowy.

5. Aby zalogować się w Sklepie konieczne jest użycie LOGINU i HASŁA podanego w trakcie rejestracji Konta.

6. Rejestracja jak i korzystanie ze Sklepu są BEZPŁATNE oraz nie zobowiązują do składania zamówień.

7. Aktywne Konto uprawnia do składania w Sklepie zamówień.

8. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za każde działanie osób trzecich, które uzyskały dostęp do Konta Kupującego do chwili zablokowania go przez niego. Kupujący ponosi odpowiedzialność w szczególności za przestrzeganie Regulaminu, wykorzystanie konta i hasła przez Użytkownika oraz złożone przez niego zamówienia.

Warunki zakupów

1. Aby dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać Aktywne Konto.

2. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie oznacza zawarcia umowy. Kupujący wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru. Umowa kupna-sprzedaży produktu zostaje zawarta z chwilą, w której przedstawiciel Sklepu drogą elektroniczną (e-mailem – na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej) lub telefonicznie potwierdzi, że zamówienie zostało skierowane do realizacji.

3. Sprzedającemu przysługuje prawo zweryfikowania zamówienia i odmowy jego realizacji bez podania przyczyn.

3. Realizacja zamówienia skierowanego do realizacji nastąpi w ciągu 2 dni roboczych.

4. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DLH. Cennik wysyłek: https://shop.eXcmobile.eu/Wysylka-cterms-pol-14.html

5. Kupujący zostanie powiadomiony e-mailem o wysyłce zamówienia.

6. Dokonując zamówienia Kupujący akceptuje ceny oraz warunki transakcji opisane w niniejszym Regulaminie lub innych zakładkach Sklepu.

Warunki płatności i ceny w sklepie

1. Warunki płatności i ceny są ustalane indywidualnie dla każdego Kupującego.

2. Ceny w Sklepie są cenami netto (bez VAT) wyrażonymi w polskich złotych, które na dokumencie sprzedaży – Faktura Vat zostaną powiększone o należy podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce stawkami podatkowymi.

3. Minimalna wartość zamówienia, które może zostać skierowane do realizacji to 200 zł netto.

4. Domyślnie każdy Kupujący ma ustawioną opcję Przedpłaty.

5. Przedpłaty należy dokonać na numer konta podany na potwierdzeniu skierowaniu zamówienia do realizacji, w ciągu 3 dni od jego otrzymania. Po tym czasie zamówienie zostanie anulowane. Trzykrotna anulacja zamówienia z powodu braku płatności spowoduje blokadę Aktywnego Konta Kupującego.

6. Uzyskanie odroczonego terminu płatności zależne jest od woli Sprzedającego i MOŻLIWE po 3 miesiącach od rozpoczęcia współpracy o ile wartość zakupów w tym okresie wyniesie co najmniej 5.000 zł netto a pojedyncze zamówienie będzie nie mniejsze niż 1000 zł netto.

7. Przyznanie terminu płatności może się wiązać ze spełnieniem przez Kupującego dodatkowych wymogów jak okazanie dokumentów finansowych, dokumentów z US, itp…

8. W przypadku występowania opóźnień w płatnościach przekraczających 3 dni robocze, Sprzedający może anulować odroczony termin płatności. Do jego przywrócenia konieczne jest ponowne spełnienie warunków opisanych w punkcie nr 6.

Zmiany w regulaminie

1. Zmiany w Regulaminie wprowadza się poprzez ich zamieszczenie na stronie Sklepu.

2. Zmiany zostaną oznaczone kolorem czerwonym lub w inny sposób ułatwiający ich łatwe odnalezienie.

3. Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o zmianach w Regulaminie w wiadomości wysłanej na e-mail podany w trakcie rejestracji.

4. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich ogłoszenia.

5. Kupujący/ Uzytkownik, który nie akceptuje zmian w Regulaminie zobowiązany jest usunąć Aktywne Konto w Sklepie w przeciągu 7 dni od ogłoszenia zmian. W przypadku nie usunięcia Aktywnego Konta uważa się, że zmiany zaakceptował.

Prawa własności

1. Zamieszczone na stronach Sklepu znaki towarowe, graficzne oraz nazwy, opisy i zdjęcia produktów eXc i Croco są własnością eXc Mobile Polska Sp. z o. o.. Ich powielanie możliwe jest tylko w celach promocyjnych marek. Każde inne użycie traktowane będzie jako naruszanie praw autorskich.

2. Opisy produktów oraz informacje o cenach i dostępności produktów mogą być wykorzystywane wyłącznie dla celów związanych z ich zakupem. Powyższe dane nie mogą być wykorzystywane przez Kupującego/ Użytkownika w celu innym niż wymieniony w zdaniu poprzedzającym oraz udostępniane osobom trzecim. Naruszenie powyższego zakazu będzie się wiązać z utratą dostępu do Sklepu shop.eXcmobile.eu oraz poniesieniem odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych.

3. Inne znaki towarowe, graficzne oraz nazwy, opisy i zdjęcia produktów (o ile występują) są własnością odpowiednich firm, instytucji lub osób prywatnych i użyte zostały jedynie w celach informacyjnych i opisowych.

Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje jego warunki. Jednocześnie potwierdza, że rozumie iż rejestracja w Sklepie shop.eXcmobile.eu oznacza akceptację jego Regulaminu.

Rejestrując się w Sklepie shop.eXcmobile.eu Klienci/ Kupujący/ Użytkownicy wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego zawartych w formularzu danych osobowych w celach operacyjnych i marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na konta e-mail. (Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 roku - Dz. U. nr 144, poz.1204)

pixelpixelpixelpixel